Beata Sójka-Celińska

Beata jest zaangażowana w przeprowadzanie procesów kupna-sprzedaży nieruchomości komercyjnych, przede wszystkim w sektorze biurowym.

Beata jest zaangażowana w przeprowadzanie procesów kupna-sprzedaży nieruchomości komercyjnych, przede wszystkim w sektorze biurowym. Odpowiada też za kontakt z instytucjami finansowymi w procesie finansowania projektów komercyjnych.

Pierwsze doświadczenia zawodowe Beata zdobywała w ramach praktyk i staży studenckich m.in. w oddziałach banku Pekao SA oraz Euro Banku, w agencji DTZ w dziale Zarządzania Nieruchomościami oraz firmie Cushman & Wakefield w dziale Zarządzania Nieruchomościami, a następnie w departamencie marketingu. Odbyła również praktyki w Funduszu Rynku Nieruchomości ARKA BZ WBK FIZ.

W 2007 r. podjęła pierwszą pracę w Polskiej Agencji Prasowej, jako dziennikarz działu gospodarczego. Następnie w 2010 r., po ukończeniu studiów i odbytym stażu, rozpoczęła pracę na stanowisku Marketing Executive w firmie Cushman & Wakefield, a rok później przeszła do Grupy Rynków Kapitałowych na stanowisko Młodszego Konsultanta. W 2013 r. otrzymała promocję na stanowisko Konsultanta.

Podczas dotychczasowej pracy Beata asystowała w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych w sektorze biurowym i magazynowym o łącznym wolumenie ok. 470 mln EUR. Uczestniczyła w procesach due diligence oraz opracowywaniu strategii sprzedaży/nabycia nieruchomości. Odpowiadała za przygotowanie marketingu nieruchomości, jak również kontakty z polskimi i międzynarodowymi inwestorami.

Kolejnym etapem w jej karierze było dołączenie do zespołu Pro-Value w czerwcu 2015 r.

Beata jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość oraz ścieżki edukacyjnej z zakresu nieruchomości. Odbyła stypendium zagraniczne (program Erasmus) na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, gdzie studiowała na kierunku ekonomia i zarządzanie. Ukończyła też studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu wyceny nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz jest w trakcie realizacji cyklu kursów CCIM.

Beata jest też laureatką ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż” w 2008 r., a jej praca magisterska dot. funduszy nieruchomości została wyróżniona przez Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Kontakt

Pro Value Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17
email: office@pro-value.pl

Formularz kontaktowy