Jacek Kozioł

Jacek jest współzałożycielem Pro Value i aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach firmy obejmujących specjalistyczne usługi doradcze. Od kilku lat intensywnie specjalizuje się w zakresie nieruchomości hotelowych.

Jacek aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach firmy obejmujących specjalistyczne usługi doradcze ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa transakcyjnego, badań rynkowych, wyceny nieruchomości, analiz z zastosowaniem zaawansowanych modeli ekonometrycznych oraz zarządzania bazami danych. Od kilku lat intensywnie specjalizuje się w zakresie nieruchomości hotelowych a stworzona i rozwijana przez niego baza hotelowa jest uznawana za najbardziej kompletną na rynku.

Pierwsze doświadczenia zawodowe Jacek zdobywał w ramach praktyk i staży studenckich w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w Biurze Promocji i Informacji Publicznej, w firmie Cushman & Wakefield w dziale Asset Management oraz w BZ WBK Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ.

Karierę zawodową rozwijał w PEKAO Banku Hipotecznym S.A. w Departamencie Ustalania Wartości Bankowo-Hipotecznej w 2010 r., gdzie był odpowiedzialny m.in. za szacowanie wartości portfela nieruchomości przyjętych jako zabezpieczenie udzielonych kredytów hipotecznych, analizy rynku nieruchomości i prowadzenie baz danych nieruchomości. W 2011 r. przeszedł do działu wycen i doradztwa w firmie Cushman & Wakefield, gdzie wykonywał analizy rynku nieruchomości dla deweloperów, firm budowlanych oraz funduszy inwestycyjnych. Brał udział w opracowywaniu wycen dla polskich i międzynarodowych banków, deweloperów, operatorów hotelowych oraz prywatnych inwestorów. Do jego obowiązków należało również prowadzenia baz danych nieruchomości. W 2012 r. dołączył do Prime Crew, firmy doradczej specjalizującej się w nieruchomościach hotelowych. Wykonywał analizy rynku oraz studia wykonalności projektów, opracował systemy raportowania i zestawienia baz danych.

Różnorodne doświadczenia zdobyte podczas pracy zarówno w instytucji publicznej, jak i w banku oraz uznanej korporacji międzynarodowej, dały mu podstawy do szerszego spojrzenia na procesy biznesowe, jak również umożliwiły zdobycie umiejętności aktywnego dostosowywania strategii Klientów do zmieniających się warunków rynkowych.

Jacek ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na kierunkach gospodarka przestrzenna na specjalności „Zarządzanie miastem i regionem” oraz finanse i bankowość na specjalności „Inwestycje i nieruchomości” a także studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Jacek jest dwukrotnym finalistą konkursu Global Management Challenge Euromanager Poland.

Jacek posiada uprawnienia zawodowe MRICS oraz tytuł CCIM.

Kontakt

Pro Value Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17
email: office@pro-value.pl

Formularz kontaktowy