Paweł Nowakowski

Paweł posiada ponad 8-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, specjalizuje się w analizie rynku oraz wycenie nieruchomości. Szczególne interesuje się sektorem nieruchomości handlowo-usługowych.

Paweł posiada ponad 8-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości, specjalizuje się w analizie rynku oraz wycenie nieruchomości. Szczególne interesuje się sektorem nieruchomości handlowo-usługowych.

Swoją działalność na rynku nieruchomości rozpoczął w 2007 r. podejmując pracę w Ernst & Young (EY) w Dziale Doradztwa Rynku Nieruchomości, gdzie spędził ponad 4 lata przechodząc przez kolejne szczeble organizacyjne – od praktykanta, przez konsultanta do seniora. W tym czasie zajmował się przede wszystkim wyceną nieruchomości – także poza granicami kraju, ale także opracowaniem baz danych dotyczących rynku nieruchomości wykorzystywanych przez największe banki działające w Polsce, opracowywał feasibility studies i tworzył modele wyceny. Po osiągnięciu stanowiska seniora, koordynował także pakietowe wyceny nieruchomości realizowane dla kluczowych klientów.

Następnie w 2012 r. rozpoczął pracę na stanowisku Rzeczoznawcy w firmie Cushman & Wakefield w dziale Wycen i Doradztwa Nieruchomości. W tym czasie zajmował się wyceną dużych nieruchomości komercyjnych oraz gruntów inwestycyjnych w największych Polskich miastach. Przygotowywał raporty zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami wyceny na potrzeby banków, deweloperów oraz krajowych i zagranicznych inwestorów prywatnych.

W latach 2013 -2014 pracował jako Dyrektor Projektu w Departamencie Inwestycji PKP S.A. w Dziale Projektów Deweloperskich gdzie odpowiadał za przygotowanie do inwestycji komercyjnych terenów należących do PKP S.A. w Łodzi, Krakowie oraz Gdyni. W tym czasie współpracował z interesariuszami procesu inwestycyjnego w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz deweloperami.
Podczas dotychczasowej pracy Paweł realizował wyceny nieruchomości handlowych, biurowych, magazynowych oraz gruntów inwestycyjnych i projektów deweloperskich. Zajmował się wyceną pojedynczych obiektów jak i portfeli nieruchomości o wartości zbliżonej do 1 mld. PLN.

Kolejnym etapem w jego karierze było dołączenie do zespołu Pro-Value w lipcu 2016 r.

Paweł jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Gospodarka Nieruchomości. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie wyceny nieruchomości. Jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym – nr licencji 6501. Obecnie kończy studia doktoranckie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorska pt. „Wpływ Centrów handlowych na lokalny rozwój gospodarczy miast średniej wielkości w Polsce”.

Kontakt

Pro Value Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17
email: office@pro-value.pl

Formularz kontaktowy