Doradztwo dla branży hotelowej

Nasze usługi doradcze w zakresie branży hotelowej obejmują:

  • Poszukiwanie operatorów hotelowych i najemców (negocjacje umów operatorskich, franczyzy oraz zarządzania, negocjacje umów najmu, w tym określanie i negocjacje stawki czynszu),
  • Opracowanie biznes planu hotelu,
  • Doradztwo przy wyborze kadry zarządzającej (GM, DOF, D S&M),
  • Wsparcie w zarządzaniu w okresie pre-opening  i w pierwszych latach działalności operacyjnej,
  • Opracowanie standardów operacyjnych dla wszystkich działów w Hotelu,
  • Dostosowanie systemu księgowego do norm USALI (Uniform System of Accounts for Lodging Industry),
  • Opracowanie budżetu zgodnie z USALI,
  • Audyty operacyjne/ wprowadzanie programów naprawczych,
  • Przeprowadzanie szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników szeregowych.

 

Kontakt

Pro Value Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17
email: office@pro-value.pl

Formularz kontaktowy