Wyceny

Oferujemy doradztwo związane z określaniem wartości nieruchomości, sporządzeniem analiz wykonalności oraz ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości. Naszą ofertę kierujemy dla banków, kredytobiorców oraz innych firm zainteresowanych określeniem wartości rynkowej nieruchomości.

Zespół Pro Value przygotowuje wyceny dla następujących celów:

  • na potrzeby finansowania lub zabezpieczenia kredytu,
  • na potrzeby aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  • na potrzeby kupna/sprzedaży nieruchomości,
  • dla celów księgowych/sprawozdań finansowych,
  • dla wewnętrznych potrzeb Klienta,
  • na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania (m.in. wywłaszczenie).

Wyceny wykonujemy według standardów polskich (PFSRM) i międzynarodowych (RICS, TEGOVA, IVS, MSR).

Kontakt

Pro Value Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17
email: office@pro-value.pl

Formularz kontaktowy