Reprezentacja firm

Oferujemy doradztwo transakcyjne Klientom planującym zmianę siedziby lub poprawę standardu biura, a także firm realizujących ekspansję i poszukujących nowych lokali – dotyczące procesu najmu nieruchomości.

Nasze usługi doradcze dla firm poszukujących nowej siedziby obejmują:

  • Opracowanie „długiej listy budynków“ spełniających podstawowe kryteria Klienta (m.in. lokalizacja, dostępność komunikacyjna, cechy budynku, parametry finansowe)
  • Zebranie pierwszych ofert i ich porównanie (czynsze, zachęty finansowe i pozostałe)
  • Organizacja i uczestnictwo w inspekcjach wybranych nieruchomości
  • Analizy koncepcji aranżacji (Space Plan) przedstawionych przez deweloperów – wsparcie w optymalizacji biura zgodnie z potrzebami Klienta
  • Zebranie i porównanie poprawionych ofert z krótkiej listy budynków (uwzględniającej rzeczywiste powierzchnie najmu, koszty aranżacji,  okres zwolnień z czynszu, zachęty finansowe i inne, pozostałe parametry umowy najmu)
  • Negocjacje umowy najmu do jej podpisania

Nasze usługi doradcze dla firm realizujących ekspansję i poszukujących nowych lokali obejmują:

  • Analizę rynku i opracowanie listy rekomendowanych miast / obiektów / lokali dla Klienta.
  • Doradztwo przy selekcji lokali i wyszukiwanie dostępnych Lokali, które spełniają wytyczne Klienta i strategię ekspansji
  • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z osobami posiadającymi prawa do dysponowania Lokalem
  • Prowadzenie w imieniu i na rzecz Klienta negocjacji zmierzających do zawarcia umów najmu

Kontakt

Pro Value Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17
email: office@pro-value.pl

Formularz kontaktowy